Klub zastupnika EPP-a

Odredbe i uvjeti

Uvjeti i odredbe Natjecanja u pisanju eseja – „Koji je sljedeći izazov za Europsku uniju i kako se možemo pripremiti za njega?”

Pravila o prihvatljivosti sudionika:

  • Sudionici moraju biti studenti preddiplomskih studija (koji su završili najmanje tri godine ili šest semestara studija na sveučilištu ili ekvivalentnoj ustanovi visokog obrazovanja) ili studenti diplomskih studija mlađi od 26 godina koji su državljani država članica Europske unije.
  • Sudionici moraju dobro znati (najmanje razina B2) jedan službeni jezik EU-a, odnosno engleski, francuski ili njemački.
  • Nisu imali odobreno plaćeno pripravništvo u institucijama EU-a ili još nisu imali plaćeni posao u punom radnom vremenu nakon završetka studija.

Pravila o esejima koji se natječu:

  • Samo originalna i neobjavljena analiza i preporuke o tematskom pitanju.
  • Prijave moraju biti napisane na engleskom jeziku.
  • Prijave moraju uključivati kratki uvod, tvoju namjeru i stavove te tvoju motivaciju za rješavanje utvrđenih problema.
  • Prijave moraju biti napisane fontom Times New Roman, veličina fonta 12, prored između redaka: 1,5. Maksimalan broj riječi jest 2000 (približno četiri stranice).
  • Prihvaćat će se samo datoteke u PDF formatu.
  • Predajom prijave autorska prava prenose se na klub zastupnika EPP-a.Predajom svojeg rada daješ suglasnost na prijenos autorskih (i povezanih) prava predanog rada klubu zastupnika EPP-a.
   Predmetni prijenos uključuje prava navođenja na videosnimci(kama) u svim budućim izdanjima i verzijama (uključujući prijevode i prilagodbe) članka u svim medijima, uključujući društvene medije, koji su sada poznati ili će se kasnije razviti, kao i navođenje u svim relevantnim izdanjima kluba zastupnika EPP-a u svim medijima, koji su sada poznati ili će se kasnije razviti.

Nagrade:

 • Tri prva pobjednika natjecanja za pisanje eseja dobit će 5-mjesečnu plaćenu praksu (rujan 2024. – siječanj 2025.) u Klubu zastupnika EPP-a, u Europskom parlamentu.
 • Najboljih 10 sudionika dobit će pozivnicu za sljedeći Tjedan mladih Kluba zastupnika EPP-a u Bruxellesu.

Dobitnici će biti objavljeni u petak 28. lipnja 2024. u 12 sati i obaviješteni e-poštom.

Ocjenjivanje:

Prijave koje zadovoljavaju propise ocijenit će izabrani članovi Europskog parlamenta i stručni administratori zaduženi za odabranu temu.
Prijave će se ocjenjivati na temelju kvalitete, originalnosti i kreativnosti utvrđenih izazova, ideja i rješenja te upotrebe engleskog jezika.

Imajte na umu da je ovo samo uljudan prijevod, a službeni T & C je na engleskom jeziku (kliknite ovdje ovdje da biste ga pročitali).