ETP grupa

Noteikumi un Nosacījumi

Eseju konkursa noteikumi – “Kāds ir nākamais izaicinājums Eiropas Savienībai un kā mēs varam tam sagatavoties?”

Noteikumi par dalībnieku atbilstību:

  • Dalībniekiem jābūt augstākās izglītības studentiem (pabeiguši vismaz trīs studiju gadus jeb sešus semestrus universitātē vai līdzvērtīgā augstākās izglītības iestādē) vai absolventiem vecumā līdz 26 gadiem, kuri ir Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņi.
  • Pretendentiem labi jāzina viena ES oficiālās valoda (vismaz B2 līmenī), un tai jābūt angļu, franču vai vācu valodai.
  • Pretendenti nedrīkst būt bijuši apmaksāti praktikanti ES iestādēs vai pēc studiju pabeigšanas jau strādāt pilnas slodzes algotu darbu.

Noteikumi attiecībā uz iesniegto darbu:

  • Tiek pieņemta tikai oriģināla un iepriekš nepublicēta analīze un ieteikumi par konkrēto jautājumu.
  • Iesniegtajiem darbiem jābūt rakstītiem angļu valodā.
  • Iesniegtajiem darbiem jāietver īss ievads, sava iecere un viedoklis, kā arī motivācija risināt apzinātās problēmas.
  • Darbam jābūt formatētam Times New Roman šrifta 12. burtu lielumā ar 1,5 rindu atstarpi. Maksimālais vārdu skaits ir 2000 vārdu (aptuveni 4 lappuses).
  • Tiek pieņemti tikai PDF faili.
  • Iesniedzot darbu, darba autortiesības tiek nodotas ETP grupai. Iesniedzot savu darbu, Tu piekrīti nodot ETP grupai iesniegtā darba autortiesības (un blakustiesības). Šī nodošana ietver tiesības uz iesniegto materiālu izvietošanu visās turpmākajās publikācijās un versijās (tostarp tulkojumos un pielāgojumos) visos (sociālajos) medijos, kas ir zināmi tagad vai tiks izstrādāti vēlāk, kā arī izvietošanu visās attiecīgajās ETP grupas publikācijās visos plašsaziņas līdzekļos, kas ir zināmi tagad vai tiks izstrādāti vēlāk.

Balvas:

 • Trīs uzvarētāji iegūs unikālu iespēju piedalīties 5 mēnešu apmaksātā praksē (no 2024. gada septembra līdz 2025. gada janvārim) ETP grupā Eiropas Parlamentā.
 • Desmit labākie dalībnieki saņems ielūgumu uz nākamo ETP grupas Jaunatnes nedēļu Briselē.
Uzvarētāji tiks paziņoti piektdien, 2024. gada 28. jūnijā plkst. 12.00 pēc Centrāleiropas laika, un tiks informēti e-pastā.

Vērtēšana:

Atbilstošos darbus vērtēs izvēlēti Eiropas Parlamenta deputāti un pieredzējuši eksperti, kas specializējušies izvēlētajā tematā.
Darbi tiks vērtēti, ņemot vērā apzināto problēmu, ideju un risinājumu kvalitāti, oriģinalitāti un radošumu, kā arī angļu valodas lietojumu.

Izalsi oficiālos noteikumus arī angļu valodā” (Klikšķini šeit un lasi te).