ERP fraktsioon

Nõuded ja Tingimused

Tingimused esseekonkursile – “MILLISED ON SINU IDEED NOORTE KAASAMISEKS EUROOPAS?”

Reeglid seoses osaleja sobivusega:

  • Osalejad peavad olema bakalaureuseõppe üliõpilased (kes on läbinud vähemalt kolm aastat või kuus semestrit ülikoolis või samaväärses kõrgharidusasutuses) või kuni 26-aastased magistriõppe üliõpilased, kes on Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud.
  • Osaleja peab oskama heal tasemel (vähemalt B2-tasemel) üht ELi ametlikku keelt, milleks on kas inglise, prantsuse või saksa keel.
  • Ta ei tohi olla saanud tasustatud praktikakohta ELi institutsioonis ega olnud pärast õpingute lõpetamist veel täistööajaga tasustatavat tööd teinud.
Tööde esitamist käsitlevad eeskirjad.

  • Ainult originaalsed ja avaldamata küsimusega seotud analüüsid ja soovitused.
  • Tööd peavad olema kirjutatud inglise keeles.
  • Teavad sisaldama lühikest sissejuhatust, sinu kavatsust ja seisukohti ning motivatsiooni tuvastatud probleemide lahendamiseks.
  • Formaat peab olema Times New Roman, 12, reavahe 1,5. Maksimaalne sõnade arv on 2000 sõna (umbes 4 lehekülge).
  • Aktsepteeritakse ainult PDF-faile.
  • Töö esitamisel antakse autoriõigus üle ERP fraktsioonile. Töö esitamisel nõustud esitatud teose autoriõiguse (ja sellega kaasnevate õiguste) üleandmisega ERP fraktsioonile. See üleandmine hõlmab artikli avaldamise esitusõigust kõikides järgmistes väljaannetes ja versioonides (sealhulgas tõlked ja kohandused) mis tahes (sotsiaal-) meedias, mis on praegu teada või hiljem loodavad, ning avaldamist kõikides ERP fraktsiooni asjakohastes väljaannetes kõikides meediumites, mis on praegu teada või hiljem loodavad.
Auhinnad:

3 parimat võitjat saavad ainulaadse võimaluse läbida 5-kuuline tasustatud praktika (september 2024 – jaanuar 2025) Euroopa Parlamendi EPP fraktsioonis.
10 parimat osalejat saavad kutse EPP fraktsiooni noortenädalale 4.-7. septembrini 2023 Brüsselis.

Võitjad kuulutatakse välja esmaspäeval, 19. juunil 2023 kell 12.00 ja neid teavitatakse e-posti teel.
Hindamine:

Osalemiskõlblikke kandidaate hindavad valitud Euroopa Parlamendi liikmed ja valitud teemavaldkonna eest vastutavad ekspertidest ametnikud.
Neid hinnatakse määratletud väljakutsete, ideede ja lahenduste kvaliteedi, originaalsuse ja loovuse ning inglise keele kasutamise põhjal.

Pane tähele, et see on ainult lihttõlge ja ametlikud osalemistingimused on inglise keeles (nende lugemiseks klõpsake siin).