EVP-Fractie

Regels en Voorwaarden

Voorwaarden voor de Essay wedstrijd – “Wat zijn jouw ideeën om het engagement van jongeren in Europa te verhogen?

Regels voor deelname aan de wedstrijd:

  • Deelnemers moeten bachelor-of masterstudent zijn, maximaal 26 jaar oud en staatsburger van een van de lidstaten van de Europese Unie. Bachelorstudenten moeten minimaal drie studiejaren of zes semesters hebben voltooid aan een Universiteit of gelijkwaardig instituut voor hoger onderwijs.
  • Deelnemers moeten een goede kennis hebben (op ten minste B2-niveau) van minimaal één officiële EU-taal, te weten Engels, Frans of Duits.
  • Er mag aan de deelnemers geen betaalde stage zijn toegekend in een van de EU-instellingen en ze mogen nog geen volledige betaalde functie hebben bekleed na voltooiing van hun studie.
Regels voor de inzendingen:

  • Uitsluitend een originele en niet-gepubliceerde analyse van de probleemstelling, inclusief aanbevelingen.
  • Inzendingen moeten in het Engels geschreven zijn.
  • Inzendingen moeten de volgende onderdelen bevatten: een korte inleiding, je doelstellingen en meningen en je motivatie om de problemen die je hebt vastgesteld op te lossen.
  • Opmaak: lettertype Times New Roman, 12, regelafstand 1,5. Maximum aantal woorden: 2000 (ongeveer 4 pagina’s).
  • We accepteren uitsluitend PDF-bestanden.
  • Auteursrecht wordt bij indiening van de bijdrage overgedragen aan de EVP-Fractie.
   Door je werk in te dienen stem je in met overdracht van het auteursrecht (en andere, daarmee samenhangende rechten) op het ingediende werk aan de EVP-Fractie.
   Deze overdracht is inclusief het recht op plaatsing van beeldmateriaal in alle volgende publicaties en versies (inclusief vertalingen en aanpassingen) van het artikel op elk (sociaal) medium, nu bekend of later ontwikkeld, naast plaatsing in alle relevante publicaties van de EVP-Fractie in alle media, nu bekend of later ontwikkeld.
Prijzen:

De drie winnaars van de wedstrijd krijgen een betaalde stage van 5 maanden (september 2024 – januari 2025) aangeboden bij de EVP Groep in Brussel.
De top tien deelnemers krijgen een uitnodiging voor onze EVP Jeugdweek ( 4 – 7 september 2023 ) in Brussel.

De winnaars worden maandag 19 juni 2023 om 12u bekend gemaakt en op de hoogte gebracht via email.

Jurering:

In aanmerking komende inzendingen worden beoordeeld door een selectie van leden en deskundige medewerkers van het Europees Parlement die verantwoordelijk zijn voor het gekozen onderwerp. Beoordeling wordt gebaseerd op de kwaliteit, originaliteit en creativiteit van de uitdagingen, ideeën en oplossingen die worden genoemd en beschreven, en op de kwaliteit van het Engels.

Let op dit is slechts een vertaling uit hoffelijkheid. De officiële algemene voorwaarden zijn in het Engels (klik hier hier om ze te lezen).