EVP-Fractie

Regels en Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de Schrijfwedstrijd – “Wat is de volgende uitdaging voor de Europese Unie en hoe kunnen we ons daarop voorbereiden?”

Regels voor deelname aan de wedstrijd:

  • Deelnemers moeten bachelor -of masterstudent zijn, maximaal 26 jaar oud zijn en staatsburger zijn van één van de lidstaten van de Europese Unie. Bachelorstudenten moeten minimaal drie studiejaren of zes semesters hebben voltooid aan een Universiteit of gelijkwaardig instituut voor hoger onderwijs.
  • Deelnemers moeten een goede kennis hebben (ten minste B2-niveau) van minimaal één officiële EU-taal, namelijk ten Engels, Frans of Duits.
  • Er mag aan de deelnemers geen betaalde stage zijn toegekend in één van de EU-instellingen en ze mogen nog geen volledige betaalde functie hebben bekleed na voltooiing van hun studie.
Regels voor de inzendingen:

  • Uitsluitend een originele en niet-gepubliceerde analyse van de probleemstelling, inclusief aanbevelingen.
  • Inzendingen moeten in het Engels geschreven zijn.
  • Inzendingen moeten de volgende onderdelen bevatten: een korte inleiding, je doelstellingen en meningen en je motivatie om de problemen die je hebt vastgesteld op te lossen.
  • Opmaak: lettertype Times New Roman, 12, regelafstand 1,5. Maximum aantal woorden: 2000 (ongeveer 4 pagina’s).
  • We accepteren uitsluitend PDF-bestanden.
  • Auteursrecht wordt bij indiening van de bijdrage overgedragen aan de EVP-Fractie.
   Door je werk in te dienen stem je in met overdracht van het auteursrecht (en andere daarmee samenhangende rechten) op het ingediende werk aan de EVP-Fractie.
   Deze overdracht is inclusief het recht op plaatsing van beeldmateriaal in alle verdere publicaties en versies (inclusief vertalingen en aanpassingen) van het artikel op elk (sociaal) medium, nu bekend of later ontwikkeld, naast plaatsing in alle relevante publicaties van de EVP-Fractie in alle media, nu bekend of later ontwikkeld.
Prijzen:

De 3 winnaars krijgen een unieke kans om een betaalde stage van 5 maanden (september 2024 – januari 2025) te volgen bij de EVP-Fractie in het Europees Parlement.
De beste 10 deelnemers ontvangen een uitnodiging voor de volgende Jeugdweek van de EVP-Fractie in Brussel.

De winnaars worden op vrijdag 28 juni 2024 om 12.00 uur bekendgemaakt en per e-mail op de hoogte gebracht.

Jurering:

In aanmerking komende inzendingen worden beoordeeld door een selectie van leden en deskundige medewerkers van het Europees Parlement die verantwoordelijk zijn voor het gekozen onderwerp. Beoordeling wordt gebaseerd op de kwaliteit, originaliteit en creativiteit van de uitdagingen, ideeën en oplossingen die worden genoemd en beschreven, alsook op de kwaliteit van het Engels.

Let op dit is slechts een hoffelijke vertaling. De officiële algemene voorwaarden zijn in het Engels (klik hier hier om ze te lezen).