Skupina EPP

Podmínky

Podmínky soutěže o nejlepší esej –
„Jaké další výzvě bude Evropská unie čelit a jak se na ni můžeme připravit?“

Pravidla týkající se způsobilosti účastníků:

  • Účastníci musí být studenti bakalářského studia (kteří absolvovali alespoň tři roky studia nebo šest semestrů na univerzitě nebo obdobné vysokoškolské instituci) nebo studenti postgraduálního studia ve věku do 26 let, kteří jsou státními příslušníky členských států Evropské unie.
  • Soutěžící musí dobře znát jeden úřední jazyk EU (alespoň na úrovni B2), přičemž by to měla být angličtina, francouzština nebo němčina.
  • Nesmí mu již být udělena placená stáž v institucích EU nebo nesmí být po ukončení studia již plně výdělečně činný.

Pravidla pro podávání příspěvků:

  • Pouze originální a nepublikované analýzy a doporučení k dané otázce.
  • Příspěvky musí být napsány v anglickém jazyce.
  • Příspěvky musí obsahovat krátký úvod, váš záměr a názory a také motivaci k řešení problémů, které jste identifikoval(a).
  • Formát musí být písmo Times New Roman, 12, řádkování 1,5. Maximální počet slov je 2 000 (přibližně 4 strany).
  • Přijímáme pouze soubory PDF.
  • Autorská práva se po předložení příspěvku převádějí na skupinu EPP.Odesláním své práce souhlasíte s převodem autorských práv (a práv s nimi souvisejících) na skupinu EPP.
   Tento převod zahrnuje právo na umístění stopáže ve všech následných publikacích a verzích (včetně překladů a úprav) článku v jakýchkoli (sociálních) médiích, ať už známých nebo později vyvinutých, a také na umístění ve všech relevantních publikacích skupiny EPP ve všech médiích, ať už známých nebo později vyvinutých.

Ceny:

 • Tři nejlepší získají jedinečnou příležitost absolvovat pětiměsíční placenou stáž (září 2024 – leden 2025) ve skupině EPP v Evropském parlamentu.
 • 10 nejlepších účastníků obdrží pozvánku na příští Týden mládeže skupiny EPP v Bruselu.

Výherci budou vyhlášeni v pátek 28. června 2024 ve 12:00 hod. středoevropského času a informováni e-mailem.

Hodnocení:

Příspěvky, které splňují podmínky, budou posuzovat vybraní členové Evropského parlamentu a odborní správci odpovědní za vybrané téma.
Budou hodnoceny na základě kvality, originality a kreativity stanovených výzev, nápadů a řešení, jakož i na základě použití angličtiny.

Poznámka: „Toto je neformální překlad. Oficiální pravidla a podmínky jsou publikována v angličtině (klikněte zde pro jejich zobrazení)“