Grúpa PPE

Téarmaí agus coinníollacha

Téarmaí agus coinníollacha don Comórtas Aiste – “Cad é an chéad dúshlán eile don Aontas Eorpach, agus conas is féidir linn ullmhú dó?”

Critéir cháilitheachta:

  • Ní mór do na rannpháirtithe a bheith ina mic léinn fochéime (a bhfuil trí bliana staidéir ar a laghad críochnaithe acu, nó sé sheimeastar, in Ollscoil nó in institiúid ardoideachais choibhéiseach) nó mic léinn iarchéime suas le 26 bliana d’aois, ar náisiúnaigh de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh iad.
  • Ní mór cur amach maith a bheith ag na rannpháirtithe (ar a laghad leibheal B2) ar teanga oifigiúil amháin de chuid an AE, agus ba cheart go mbeadh Béarla, Fraincis nó Gearmáinis acu.
  • Ní mór nár deonaíodh cúrsa oiliúna íoctha in institiúidí an AE nó nach bhfuil siad fós i bhfostaíocht shochrach lánaimseartha tar éis dóibh a gcuid staidéir a chríochnú.
Critéir aighneachta:

  • Anailís bhunaidh agus neamhfhoilsithe agus moltaí amháin ar an gceist.
  • Aighneachtaí scríofa trí mhéan na Béarla.
  • Ba choir go mbeadh réamhrá gairid, do rún agus tuairimí, chomh maith le do spreagadh chun na fadhbanna a d’aithin tú a réiteach san áireamh sna haighneachtaí.
  • Formáid a bheith i Times New Roman, spásáil líne 12, 1.5. 2,000 focal ar a mhéad (thart ar 4 leathanach).
  • Ni ghlacfar ach le comhaid PDF.
  • Aistrítear cóipcheart chuig an nGrúpa EPP nuair a sheolfar iontráil. Trí do chuid oibre a chur isteach aontaíonn tú cóipcheart (agus cearta gaolmhara) na hoibre a cuireadh isteach a aistriú chuig an nGrúpa EPP. Áiríonn an t-aistriú seo an ceart chun láithriú(í) píosaí scannáin i ngach foilseachán agus leagan ina dhiaidh sin (lena n-áirítear aistriúcháin agus oiriúnuithe) den alt in aon mheán (sóisialta), atá ar eolas anois nó a forbraíodh níos déanaí, chomh maith le socrúchán i bhfoilseacháin ábhartha uile an Grúpa EPP sna meáin go léir, ar eolas anois nó forbartha níos déanaí.

Duaiseanna:

 • Tabharfar an deis uathúil do na trí bhuaiteoirí is fearr cúrsa oiliúna íoctha 5 mhí a chríochnú (Meán Fómhair 2024 – Eanáir 2025) le Grúpa EPP i bParlaimint na hEorpa.
 • Gheobhaidh na 10 rannpháirtí is fearr cuireadh don chéad Sheachtain na nÓg Grúpa PPE eile sa Bhruiséil.

Fógrófar na buaiteoirí Dé hAoine 28 Meitheamh 2024 @ 12:00 ALE agus cuirfear ar an eolas iad trí ríomhphost.

Moltóireacht:

Is iad na Feisirí de chuid Pharlaimint na hEorpa agus na Riarthóirí saineolacha atá freagrach as an ábhar roghnaithe a dhéanfaidh na hiontrálacha incháilithe a mheas. Déanfar iad a mheas bunaithe ar cháilíocht, úrnuacht agus cruthaitheacht na ndúshlán, na smaointe agus na réitigh a shainaithnítear, chomh maith le húsáid an Bhéarla.

Tabhair do d’aire gur aistriúchán cúirtéiseach amháin é seo, agus gurb i mBéarla atá na téarmaí agus na coinníollacha oifigiúla (cliceáil anseo chun iad a léamh).