EPP-ryhmä

Säännöt ja ehdot

Ehdot – Esseekilpailu – ”Miten lisäämme nuorten osallistumista Euroopan kehittämiseen?”

Osallistumissäännöt:

  • Kilpailuun voivat osallistua opiskelijat, jotka ovat suorittaneet kandidaatintutkinnon (vähintään kolmen vuoden tai kuuden lukukauden opinnot yliopistossa tai vastaavassa korkeakoulussa), tai enintään 26-vuotiaat vastavalmistuneet, jotka ovat Euroopan unionin jäsenmaan kansalaisia.
  • Osallistujilla on oltava hyvä osaaminen (vähintään B2-taso) yhdessä EU:n virallisessa kielessä, joka on joko englanti, ranska tai saksa.
  • Osallistujille ei saa olla myönnetty palkallista harjoittelupaikkaa EU:n toimielimissä eikä heillä saa olla ollut kokopäiväistä palkallista työpaikkaa valmistumisen jälkeen.
Teosta koskevat säännöt:

  • Vain alkuperäiset ja julkaisemattomat analyysit ja suositukset ovat sallittuja./li>
  • Essee on kirjoitettava englanniksi.
  • Esseessä on oltava lyhyt johdanto. Kirjoittajan on selitettävä ongelma(t) ja omat näkemyksensä aiheesta sekä perusteltava ratkaisut ongelmiin.
  • Fontti Times New Roman, fonttikoko 12, riviväli 1,5. Pituus enintään 2 000 sanaa (noin neljä sivua).
  • Vain PDF-tiedot hyväksytään.
  • Tekijänoikeudet siirtyvät EPP-ryhmälle teoksen lähetyshetkellä. Lähettämällä teoksensa osallistuja hyväksyy tekijänoikeuksien (ja muiden oikeuksien) siirtymisen EPP-ryhmälle. Näihin sisältyvät oikeus käyttää teosta (käännökset ja sopeutukset mukaan lukien) kaikissa nyt tunnetuissa tai myöhemmin kehitettävissä (sosiaalisissa) medioissa sekä käyttö kaikissa EPP-ryhmän olennaisissa julkaisussa kaikissa nyt tunnetuissa tai myöhemmin kehitettävissä medioissa.

Palkinnot:

Kolme parasta palkitaan ainutlaatuisella tilaisuudella suorittaa viiden kuukauden palkallinen harjoittelu (syyskuu 2024 – tammikuu 2025) Euroopan parlamentin EPP-ryhmässä.
Kymmenen parasta osallistujaa saavat kutsun EPP-ryhmän nuorisoviikolle 4.-7.9.2023 Brysseliin.

Voittajat julkistetaan maanantaina 19.6.2022 kello 12.00, ja voittajille ilmoitetaan sähköpostitse.

Tuomaristo:

Sääntöjen mukaiset esseet arvioi tuomaristo, joka koostuu Euroopan parlamentin jäsenistä ja hallintoon kuuluvista asiantuntijoista, jotka vastaavat aihetta koskevista asioista.
Arvioinnissa painotetaan esseessä esitettyjen haasteiden, ideoiden ja ratkaisujen laatua, ainutlaatuisuutta ja luovuutta sekä englannin kielen käyttöä.

Huomaa, että tämä on epävirallinen käännös, ja viralliset käyttöehdot ovat englanniksi (klikkaa tästä lukeaksesi ne).