EPP-Gruppen

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for Essaykonkurrencen “Hvad er den næste udfordring for den Europæiske Union, og hvordan kan vi forberede os på den?”

Regler for, hvem der er kvalificeret til at deltage:

  • Deltagere skal være studerende med en bachelorgrad (have gennemført tre års uddannelse eller seks semestre ved et universitet eller tilsvarende videregående uddannelsesinstitution) eller studerende på en kandidatuddannelse, være under 26 år og være statsborger i en medlemsstat i Den Europæiske Union.
  • Deltagere skal have et godt kendskab (mindst niveau B2) til et officielt EU-sprog, der kan være enten engelsk, fransk eller tysk.
  • Må ikke være blevet tildelt et betalt praktikophold ved en EU-institution og endnu ikke have haft lønnet beskæftigelse på fuldtid efter færdiggørelsen af sin uddannelse.

Regler vedrørende indsendelse:

  • Kun originale og endnu ikke offentliggjorte analyser af og anbefalinger vedrørende det pågældende spørgsmål
  • Indsendelser skal være skrevet på engelsk
  • Indsendelser skal indeholde en kort introduktion, dit mål og dine synspunkter samt din motivation for at løse de problemer, du har påpeget.
  • Formatet skal være Times New Roman, 12, 1,5 linjeafstand. Maksimalt 2 000 ord (ca. 4 sider).
  • Kun PDF-filer vil blive accepteret.
  • Copyright overdrages til EPP-Gruppen ved indsendelse af essayet. Ved at indsende dit arbejde accepterer du at overdrage copyright (og tilhørende rettigheder) til det indsendte essay til EPP-Gruppen. Denne overdragelse omfatter retten til placering i en eller flere optagelser i alle efterfølgende publikationer og udgaver (herunder oversættelser og tilpasninger) af artiklen på alle (sociale) medier, som kendes i dag eller udvikles senere, samt placering i alle EPP-Gruppens relevante publikationer i alle medier, som kendes i dag eller udvikles senere.

Præmier:

 • Top tre vindere vil få den enestående mulighed for at gennemføre et 5-måneders lønnet traineeophold fra september 2024 til januar 2025 hos EPP-Gruppen i Europa-Parlamentet.
 • De top 10 bedste deltagere vil modtage en invitation til EPP-Gruppens næste Ungdomsuge i Bruxelles.

Vinderne offentliggøres fredag den 28. juni 2024 kl. 12.00 CET og informeres via e-mail.

Bedømmelse:

De kvalificerede bidrag bliver bedømt af et udvalg af medlemmer af Europa-Parlamentet og ekspertadministratorer med ansvar for det valgte emne. Bidragene vil blive bedømt på baggrund af kvalitet, udfordringernes originalitet og kreativitet, valgte idéer og løsninger samt brugen af engelsk.

Bemærk venligst at dette kun er en uformel oversættelse og at de officielle betingelser er på engelsk (klik her for at læse dem).