EPP-Gruppen

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for essaykonkurrencen – “HVAD ER DINE IDÉER TIL AT ØGE DE UNGES ENGAGEMENT I EUROPA?”

Regler for, hvem der er kvalificeret til at deltage:

  • Deltagere skal være studerende med en bachelorgrad (have gennemført tre års uddannelse eller seks semestre ved et universitet eller tilsvarende videregående uddannelsesinstitution) eller studerende på en kandidatuddannelse, være under 26 år og være statsborger i en medlemsstat i Den Europæiske Union.
  • Deltagere skal have et godt kendskab (mindst niveau B2) til et officielt EU-sprog, der kan være enten engelsk, fransk eller tysk.
  • Må ikke være blevet tildelt et betalt praktikophold ved en EU-institution og endnu ikke have haft lønnet beskæftigelse på fuldtid efter færdiggørelsen af sin uddannelse.

Regler vedrørende indsendelse:

  • Kun originale og endnu ikke offentliggjorte analyser af og anbefalinger vedrørende det pågældende spørgsmål
  • Indsendelser skal være skrevet på engelsk
  • Indsendelser skal indeholde en kort introduktion, dit mål og dine synspunkter samt din motivation for at løse de problemer, du har påpeget.
  • Formatet skal være Times New Roman, 12, 1,5 linjeafstand. Maksimalt 2 000 ord (ca. 4 sider).
  • Kun PDF-filer vil blive accepteret.
  • Copyright overdrages til EPP-Gruppen ved indsendelse af essayet. Ved at indsende dit arbejde accepterer du at overdrage copyright (og tilhørende rettigheder) til det indsendte essay til EPP-Gruppen. Denne overdragelse omfatter retten til placering i en eller flere optagelser i alle efterfølgende publikationer og udgaver (herunder oversættelser og tilpasninger) af artiklen på alle (sociale) medier, som kendes i dag eller udvikles senere, samt placering i alle EPP-Gruppens relevante publikationer i alle medier, som kendes i dag eller udvikles senere.
Præmier:

De tre bedste vindere vil få en unik mulighed for at gennemføre et fem måneders betalt praktikophold (september 2024 til januar 2025) hos EPP-Gruppen i Europa-Parlamentet.
De 10 bedste deltagere modtager en invitation til EPP-gruppens Ungdomsuge den 4.-7. september 2023 i Bruxelles.

Vinderne bliver offentliggjort mandag den 19. juni 2023 kl. 12.00, og de får besked via e-mail.

Bedømmelse:

De kvalificerede bidrag bliver bedømt af et udvalg af medlemmer af Europa-Parlamentet og ekspertadministratorer med ansvar for det valgte emne. Bidragene vil blive bedømt på baggrund af kvalitet, udfordringernes originalitet og kreativitet, valgte idéer og løsninger samt brugen af engelsk.

Bemærk venligst at dette kun er en uformel oversættelse og at de officielle betingelser er på engelsk (klik her for at læse dem).