cláir Eorpacha do dhaltaí óga

DeisAEnna

Más fochéimí nó céimí thú atá toilteanach taisteal, obair dheonach a dhéanamh, staidéar a dhéanamh nó obair a dhéanamh san Aontas Eorpach nó más mian leat a bheith níos gníomhaí ó thaobh na polaitíochta de agus do ghuth a chur in iúl: féach ar na cláir éagsúla ar fad atá le tairiscint ag an Aontas Eorpach!

Deiseanna soghluaisteachta agus malairte:

Deiseanna intéirneachta

Deiseanna intéirneachta eile:

Obair san AE:

Bígí gníomhach go polaitiúil: