europski programi za mlade

PrilikEU

Ako studiraš na preddiplomskom ili diplomskom studiju i želiš putovati, volontirati, studirati ili raditi u Europskoj uniji, ili ako se želiš aktivnije uključiti u politiku kako bi se tvoj glas čuo: istraži različite programe koje ti nudi Europska unija!
Prilike za mobilnost i razmjenu:

Prilike za pripravništvo

Provjeri ostale prilike za pripravništvo:

Rad u EU-u:

Uključi se u politiku: