Група на ЕНП

Правила и условия

Общи условия за участие в конкурса за есе на тема – „Как според Вас може да се повиши ангажираността на младите хора в Европа?“

Правила относно допустимостта на участниците:

  • Участниците трябва да са студенти (завършили най-малко три години обучение или шест семестъра в университет или еквивалентен институт за висше образование) или аспиранти до 26 години и да са граждани на държави-членки на Европейския съюз.
  • Участниците трябва да имат добри познания (най-малко ниво B2) по един официален език на ЕС, който трябва да е английски, френски или немски.
  • Не трябва да са ползвали платен стаж в институциите на ЕС и още да не са работили срещу заплащане на пълен работен ден след завършване на обучението си.

Правила за конкурсните материали:

  • Само оригинални и непубликувани анализи и препоръки по темата.
  • Конкурсните материали трябва да бъдат написани на английски език.
  • Конкурсните материали трябва да съдържат кратко въведение, твоята цел и позиция, както и мотивацията ти за разрешаване на идентифицираните от теб проблеми.
  • Форматът трябва да бъде Times New Roman, 12, 1.5 разстояние между редовете. Максималният брой думи е 2000 (приблизително 4 страници).
  • Ще се приемат единствено файлове в PDF формат.
  • Авторските права се прехвърлят на групата на ЕНП при изпращане на есето. С изпращането на творбата си се съгласяваш да прехвърлиш на групата на ЕНП авторските права (и сродните права) на изпратеното произведение. Това прехвърляне включва правото на цитиране във всички следващи публикации и версии (включително преводи и адаптации) на статията във всяка (социална) медия, настояща или разработена по-късно, както и цитиране във всички свързани публикации на групата на ЕНП във всички медии, настоящи или разработени по-късно.
Награди:

Класираните на първите три места участници ще получат уникалната възможност да преминат 5-месечен платен стаж (септември 2024 г. — януари 2025 г.) в Групата на ЕНП в Европейския парламент.

Десетте най-добри участници ще получат покана за участие в Седмицата на младежта на Групата на ЕНП, която ще се проведе в периода 4—7 септември 2023 г. в Брюксел.

Победителите ще бъдат обявени на 19 юни 2023 г. (понеделник) в 12:00 ч. и ще бъдат уведомени по имейл.

Оценяване:

Допуснатите за участие есета ще бъдат оценени от жури от членове на Европейския парламент и експертни администратори, отговорни за избраната тема.
Оценката ще се основава на качеството, оригиналността и креативността на идентифицираните предизвикателства, идеи и решения, както и на употребата на английски език.

Моля обърнете внимание, че този превод е само са сведение, а официалните правила и условия за участие са на английски език (натиснете тук, за да ги прочетете).