Група на ЕНП

ЕНП за
МЛАДЕЖТА

#EPP4Youth

Какво се случва?

Месец на Европа на групата на ЕНП – присъединете се към нас!

 

На 9-ми май 1950 г. Роберт Шуман, велик християндемократ и един от основателите на Европейската общност, изготвя историческа декларация, с която полага основите на изграждането на Европейския съюз, такъв, какъвто го познаваме днес.

За да почете неговия уникален и фундаментален принос към европейската кауза, групата на ЕНП отбелязва месеца на Европа през май, като Ви кани да участвате в дейности, като нашия конкурс за есе на „Роберт Шуман“, и да посетите Европейския парламент в неговите Дни на Европа в Брюксел и Страсбург. Там можете да се срещнете и да разговаряте с членове на Парламента, да научите за възможностите за професионално развитие и да се включите в забавни занимания на щанда на групата на ЕНП.

Конкурс за есе

Изпратете своето сега!

Дни на Европа

Празнувайте с нас!

Мини-игри

Приеми
предизвикателството

Възможности

Младежки програми на ЕС

APPLY FOR A PAID TRAINEESHIP

Apply now – until 15 May, 12:00 (CET)!

(This content is available in English only)

APPLY FOR A RESEARCH GRANT

Apply now – until 31 May, 23:59 (CET)!

(This content is available in English only)

Опознайте ЕС
Стажове в ЕНП
Програми за подпомагане на следдипломни научни изследвания