Ομάδα του ΕΛΚ

Όροι και προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις για τον Διαγωνισμό δοκιμίου – «Ποιες είναι οι ιδέες σας σχετικά με την αύξηση της ενασχόλησης των νέων με την Ευρώπη;»

Κανόνες επιλεξιμότητας των συμμετεχόντων:

  • Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι προπτυχιακοί φοιτητές, (οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τρία έτη σπουδών, ή έξι εξάμηνα, σε Πανεπιστήμιο ή ισοδύναμο ινστιτούτο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) ή απόφοιτοι πανεπιστημίου έως 26 ετών, υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν καλή γνώση (τουλάχιστον Β2 επίπεδο) μιας επίσημης γλώσσας της ΕΕ, εκ των οποίων θα πρέπει να είναι είτε αγγλική, γαλλική ή γερμανική.
  • Πρέπει να μην έχουν λάβει αμειβόμενη πρακτική άσκηση στα θεσμικά όργανα της ΕΕ ή να μην έχουν ακόμη απασχοληθεί πλήρως μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Κανόνες σχετικά με τις υποβολές:

  • Μόνο η πρωτότυπη και αδημοσίευτη ανάλυση και συστάσεις σχετικά με το ερώτημα.
  • Οι υποβολές πρέπει να συντάσσονται στα αγγλικά.
  • Οι υποβολές πρέπει να περιλαμβάνουν μια σύντομη εισαγωγή, την πρόθεση και τις απόψεις σας, καθώς και το κίνητρό σας για την επίλυση των προβλημάτων που έχετε εντοπίσει.
  • Η μορφή πρέπει να είναι Times New Roman, 12 και η απόσταση των γραμμών 1,5. Ο μέγιστος αριθμός λέξεων είναι 2.000 λέξεις (περίπου 4 σελίδες).
  • Μόνο αρχεία PDF θα γίνονται δεκτά.
  • Τα πνευματικά δικαιώματα μεταβιβάζονται στην Ομάδα ΕΛΚ με την υποβολή της συμμετοχής. Με την υποβολή του έργου σας συμφωνείτε να μεταβιβάσετε τα πνευματικά δικαιώματα (και τα συγγενικά δικαιώματα) του υποβληθέντος έργου στην Ομάδα ΕΛΚ. Η παρούσα μεταβίβαση περιλαμβάνει το/τα δικαίωμα(-τα) τοποθέτησης βίντεο σε όλες τις μεταγενέστερες δημοσιεύσεις και εκδόσεις (συμπεριλαμβανομένων μεταφράσεων και προσαρμογών) του άρθρου σε οποιοδήποτε μέσο (κοινωνικής δικτύωσης) επί του παρόντος γνωστό ή μεταγενέστερα αναπτυγμένο, καθώς και τοποθέτηση σε όλες τις σχετικές δημοσιεύσεις της Ομάδας του ΕΛΚ σε όλα τα μέσα, που είναι επί του παρόντος γνωστά ή μεταγενέστερα αναπτυγμένα.

Βραβεία:

Οι τρείς νικητές του Διαγωνισμού Έκθεσης θα κερδίσουν μια 5μηνη πρακτική (Σεπτέμβριος 2024
-Ιανουάριος 2025) με την πολιτική ομάδα του ΕΛΚ, στις Βρυξέλλες.
Οι πρώτοι 10 συμμετέχοντες θα κερδίσουν μια πρόσκληση στην εβδομάδα νέων της ομάδας του ΕΛΚ 4 – 7 Σεπτέμβρη 2023 στις Βρυξέλλες.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2022 στις 12:00 και θα ενημερωθούν μέσω email.

Κρίση:

Οι επιλέξιμες συμμετοχές θα κριθούν από μια επιλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Ομάδας μας και εμπειρογνωμόνων διοικητικών υπαλλήλων που είναι υπεύθυνοι για το επιλεγμένο αντικείμενο. Θα κριθούν με βάση την ποιότητα, την πρωτοτυπία και τη δημιουργικότητα των προκλήσεων, των ιδεών και των λύσεων που εντοπίζονται, καθώς και τη χρήση της αγγλικής γλώσσας.

Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτή είναι μόνο μια μετάφραση κατόπιν ευγενικής παραχώρησης και οι επίσημοι όροι & προϋποθέσεις είναι στα αγγλικά (κάντε κλικ εδώ για να τα διαβάσετε).