QUIZ

Lost in Translation

#EPP4Youth

Интересуваш ли се от различните езици на ЕС и изразите в тях?
С тази викторина можеш да откриеш колко добре познаваш всяка държава, като отгатнеш значението на тези изрази и от коя държава членка са!

Играта се предлага само на английски език.

Part 1

Part 2

Part 3